هر طور که فکر می‌کنم از حکمت خداوند به دور است.

از عقلانیت هم به دور است...

اصلا از همه چیز به دور است!!!


در جنگی خصمانه مقابل دشمن، پیروز شوی و خاکت را پس بگیری

فرماندهان زیادی شهید شوند درست...

دوستداران حق، نوربالا زنان در دامان سید الشهدا جای بگیرند، درست...


اما خداوند همه خوب‌ها را ببرد و کسی دیگر نماند؟!

کسی به خوبی آنان که رفته‌اند نماند که بار روی زمین مانده را بردارد؟!

یعنی هر چه امثال شهید همت و باکری و باقری و ... بودند رفتند و پرکشیدند و فقط نخاله‌ها را خدا زنده نگه داشت؟!

هر طور که فکر می‌کنم از حکمت خداوند به دور است!


حتی از عاشورا نیز خداوند تتمه‌ای نگه داشت... 


گاهی یادمان می‌رود شهادت یک سبک زندگی است... نه یک اتفاق!