کسی توی خونه بهم نمیگه مهندس، بیرون هم کسی رو عادت ندادم که بگه...

خانواده هم حس میکنن روز مهندس رو نباید بهم تبریک بگن...


اولین جلسه‌ای بود که داشتیم.

گفت خواب دیده...

خواب دیده که شهید باکری یه مهندس رو میفرسته کمک‌شون...


میگفت بعد خوابش با من آشنا شدن.

گفتم چرت نگو! بچه‌ها داره الکی آسمون ریسمون میبافه بریزین سرش!


راستش اون روز تعریف مهندس برام عوض شد!

اسم مهندس که میاد یاد یک نفر میفتم...

شهید مهدی باکری

روزت مبارک جوانمرد!